skip to Main Content

TÄVLING TRAFIKVERKET – PLANSKILD PLATTFORMSFÖRBINDELSE SUNDSVALL C

”...Förslaget har ett starkt och renodlat anslag där enkla grundvolymer, som utgörs av rätblocksformade nedgångar och anslutningsbyggnad, förbinds av en glasad träfackverksbro. Träet i anslutningsbyggnaderna, i gångbrons limträfackverk och perrongtaken utstrålar vänlighet, och har fördelar ur hållbarhetssynpunkt.” Ur juryns motivering…

Read more
Back To Top