OM OSS

Vi är ett arkitektkontor med erfarenhet från många olika typer av uppdrag. Verksamheten startade våren 1987 i lokaler på Kungsgatan i Göteborg.

Vi finns idag på N:a Hamngatan i en anrik byggnad från 1882. Vi har haft förmånen att arbeta med: bostäder, universitet, kyrkor, broar, resecentrum, vårdbyggnader, stadsutveckling, inredning och restaurering.

Arbetet bedrivs med projekten i fokus där verksamheten organiseras och bemannas efter projektens behov. Företaget leds av VD som till sin hjälp har en ledningsgrupp.

Om_oss_Kallebäcks Terrasser_2185x1500

Norra Hamngatan 4  411 14 Göteborg