KVALITET & MILJÖ

Vi har ett verksamhetssystem samlat i en kontorshandbok som ansluter till ISO 9001 respektive 14001 avseende kvalitets- och miljöarbetet.

Vår kvalitets- och miljöpolicy redovisas i en kontorshandbok.

Projektanpassade kvalitets- och miljöplaner görs, om beställare så önskar.

Norra Hamngatan 4  411 14 Göteborg