MÅL & VISION

Vi vill vara en professionell aktör och en skicklig deltagare i sammanhang där byggnader och fysisk miljö blir till. Vi tror på ett konstnärligt arbetssätt där alla prioriteringar sker på helhetens villkor. Som arkitekter vill vi tillsammans med våra beställare aktivt leda arbetet med att definiera mål och medel.

Vi tror på ett öppet och generöst samarbetsklimat mellan alla aktörer i processen. Vi tror på att nyttan för kunden skall vara i fokus vid alla val. Vi vill ha ett öppet och trivsamt arbetsklimat på vårt kontor där vi vågar anta utmaningar och kan bygga vidare på förtroendet för den samlade kraften och förmågan hos våra medarbetare.

Vi vill att de projekt vi medverkar till skall hålla hög arkitektonisk kvalitet.

Norra Hamngatan 4  411 14 Göteborg