skip to Main Content

TRÄDGÅRDSPORTEN : ENHETLIGT MEN VARIERAT

Kvarteret Trädgårdsporten utgör det första mötet med Tyresös stadsmiljö för resenärer längs Tyresövägen. Projektet omfattar 184 små hyresrätter samlade i…

TOLLERED : KULTURHISTORISKT SAMMANHANG

Utgångspunkten för förslaget var att ta vara på platsens karaktär med hänsyn både till den kulturhistoriska miljön och till naturlandskapet. Detta…

Back To Top