skip to Main Content

ÄLVÄNGEN

Ett nytt trafiksystem längs Göta Älv som en del av den så kallade Norge-Vänernbanan omfattade trafik för pendel- och regiontåg…

UGGLEBERGET

För att uppfylla parkeringsnormen för de 600 nyproducerade bostäderna på Uggleberget i Nya Hovås, strax söder om Göteborg, behövde 140…

MOTALABRON

Efter en inbjuden projekttävling fick vi tillsammans med SCC (nuvarande Ramböll) fortsatt förtroende av dåvarande Vägverket (nuvarande Trafikverket) att gestalta…

FRÖLUNDA RESECENTRUM

Frölunda Torg är navet för handel, service och kommunikationer i västra Göteborg. Sedan invigningen1966, har köpcentret successivt byggts ut och…

ALE PENDELTÅGSTATIONER

I samband med att kapaciteten för tågtrafiken längs Norge-Vänernbanan fördubblades, uppstod en möjlighet att även stärka den regionala utvecklingen. Genom…

Back To Top