skip to Main Content

VÄRLDSKULTURMUSEET

Som ’associate architect’ till Brisac Gonzalez Architecture i London, och på uppdrag av Statens Fastighetsverk, arbetade vi som ’projekterande arkitekt’…

GUNNAREDS KYRKA

Utifrån vårt vinnande förslag i en inbjuden arkitekttävling om Gunnareds nya kyrka, fick vi i uppdrag att ta  projektet genom alla…

Back To Top