skip to Main Content

MIKROTEKNOLOGICENTRUM

För att stå väl rustade inom vetenskapsområdena mikroteknologi och mikroteknik tog riksdagen ett principbeslut om att inrätta ett mikroteknologicentrum vid…

ELEKTRONIK OCH DATA, CHALMERS

Chalmers dåvarande sektion för elektronik och data höll på att växa ur sina lokaler samtidigt som de var otidsenliga och…

Back To Top