skip to Main Content

KATEGORI
INFRASTRUKTUR
TYP
Fem pendeltågstationer
plats
ALE KOMMUN
Beställare
VÄSTTRAFIK
År
2006 - 2012
Skeden
KONCEPT
PROGRAMHANDLING
SYSTEMHANDLING
BYGGHANDLING

I samband med att kapaciteten för tågtrafiken längs Norge-Vänernbanan fördubblades, uppstod en möjlighet att även stärka den regionala utvecklingen. Genom att etablera en väl utvecklad pendeltågslinje mellan Göteborg och Trollhättan kunde restiden avsevärt kortas ner.

På uppdrag av Västtrafik projekterade vi fem stationer längs sträckan i samarbete med Trafikverket, Trafikkontoret och Göteborgs- respektive Ales Stadsbyggnadskontor.

Back To Top