skip to Main Content
ALE PENDELTÅGSTATIONER
KARAKTÄRSFULL ARKITEKTUR FÖR RÖRELSE
TYP
Fem pendeltågstationer
plats
Ale kommun
Beställare
Västtrafik
År
2006 – 2012
Skeden
Koncept
Programhandling
Systemhandling
Bygghandling

I samband med att kapaciteten för tågtrafiken längs Norge-Vänernbanan fördubblades, uppstod en möjlighet att även stärka den regionala utvecklingen. Genom att etablera en väl utvecklad pendeltågslinje mellan Göteborg och Trollhättan kunde restiden avsevärt kortas ner.

På uppdrag av Västtrafik projekterade vi fem stationer längs sträckan i samarbete med Trafikverket, Trafikkontoret och Göteborgs- respektive Ales Stadsbyggnadskontor.

Pendeltågstationerna gavs ett stramt yttre med få gestaltningselement. Avsikten var att de olika pendeltågstationerna skulle byggas med likadana byggdelar, för att underlätta läsbarhet och identifiering och för att åstadkomma rationaliseringar i produktion och tillverkning.

Stabila hiss- och trapptorn bildar fundament och stöd för de helt uppglasade förbindelsegångarna som spänner över såväl spår- som vägområdet. På det bredaste stället spänner konstruktionen hela 54 meter utan stöd. Idag kan man åka de 67 km mellan Trollhättan och Göteborg med pendeltåg på ca 35 minuter.

Back To Top