skip to Main Content

KATEGORI
INFRASTRUKTUR
TYP
RESECENTRUM
plats
ÄLVÄNGEN, VID E45
ALE KOMMUN
Beställare
VÄSTTRAFIK
År
2011 – 2012
Skeden
KONCEPT
PROGRAMHANDLING
SYSTEMHANDLING
BYGGLOVSHANDLING
BYGGHANDLING

Ett nytt trafiksystem längs Göta Älv som en del av den så kallade Norge-Vänernbanan omfattade trafik för pendel- och regiontåg samt ett nytt busslinjenät. En del av detta utgjordes av ett nytt resecentrum som skulle ligga i direkt anslutning till pendeltågstationen i centrala Älvängen. Det var därför naturligt att samordna byggnadens arkitektur med övriga byggnader vid pendeltågsstationen. Platsen utgör ett viktigt nav mellan de olika trafikslagen. 

Byggnaden består av en stor uppglasad vänthall öppen i två plan. Dessutom ryms två mer slutna enheter i ett plan vilka i huvudsak innehåller pausutrymmen för Västtrafik respektive kioskverksamhet och ett stadsdelsbibliotek.

Tekniken är placerad på ett entresolplan över bussförarnas pausutrymmen. Entréerna till resecentret ligger på byggnadens långsidor och ansluter därmed till två redan etablerade gångstråk på platsen. 

Back To Top