skip to Main Content

KATEGORI
BOSTADER
TYP
Hyres- & bostadsrätter
100 LÄGENHETER
plats
Västra Hamnen, Malmö
Beställare
Hökerum Bygg
År
2011 - 2014
Skeden
Parallellt uppdrag
SYSTEMHANDLING
Bygghandling

Efter vinst i ett parallellt arkitektuppdrag för det stora kvarteret18 Masthusen i Västra Hamnen, Malmö, fick vi fortsatt förtroende av Hökerum Bygg AB att utveckla våra idéer och ta fram system- och bygghandlingar för projektet. Fördelat på sex fristående byggnader, omfattar projektet 82 bostadsrätter och 18 studentlägenheter som är miljöcertifierade enligt BREEAM och når nivån Excellent.

Back To Top