skip to Main Content
ANAKARPARKEN
Variation i storlek och uttryck
TYP
Hyres- & bostadsrätter
100 LÄGENHETER
plats
Västra Hamnen, Malmö
Beställare
Hökerum Bygg
År
2011–14
Skeden
Parallellt uppdrag
Systemhandling
Bygghandling

Efter vinst i ett parallellt arkitektuppdrag för det stora kvarteret18 Masthusen i Västra Hamnen, Malmö, fick vi fortsatt förtroende av Hökerum Bygg AB att utveckla våra idéer och ta fram system- och bygghandlingar för projektet. Fördelat på sex fristående byggnader, omfattar projektet 82 bostadsrätter och 18 studentlägenheter som är miljöcertifierade enligt BREEAM och når nivån Excellent.

De sex olika byggnaderna varierar mellan 3 och 5 våningar och även i byggnadsarea. Trots att vi utgick ifrån ett fåtal lägenhetstyper från 1 ROK på 26kvm till 5 ROK på 104kvm, ville vi förstärka känslan för de boenden att varje byggnad på var unik. Utifrån samma utvändiga materialpalett, gestaltade vi de sex husen med olika fasaduttryck och färgsättning.

För att bidra till kvarterets dagvattenfördröjning, utformade vi alla tak med sedum. Samtliga hus försågs med solcellssystem för att minska byggnadernas behov av köpt energi.

Gemensamhetsutrymmen såsom övernattningslägenhet, relaxavdelning och gemensamhetsterrass finns att tillgå för de boende, och i bottenvåningen längs Västra Varvsgatan finns 4st lokaler på totalt ca 700kvm. Parkering finns under mark.

Projektets bruttoarea inkl. garage är 9200kvm, boarea 6300kvm.

Back To Top