skip to Main Content

KATEGORI
VÅRD
TYP
LOA ca 7000 m² djursjukhus och 3300 m² parkeringsgarage
plats
Mölndal, Västra Götaland
Beställare
Castellum
År
2021 - pågående
Skeden
PROGRAMHANDLING
SYSTEMHANDLING

I Lackarebäck, Mölndal, skall Castellum bygga nya lokaler för Blå Stjärnans Djursjukhus, ett av Sveriges fyra regiondjursjukhus och den största smådjurskliniken i landet. Det nya djursjukhuset omfattar en lokalarea på ca 7000 m2 och kommer att erbjuda modern vård för hundar, katter, gnagare, reptiler och fåglar. Idag är våra sällskapsdjur kära familjemedlemmar och erbjuds vård därefter. Dagens djursjukvård bedrivs i stort sett som humansjukvården med avancerad medicinsk utrustning och tekniker.

Som ett svar på verksamhetens behov och platsens sluttande terräng bildar byggnaden en horisontellt utsträckt volym i tre plan där varje plan ansluter på sin egen nivå till marken utanför. Det nedersta planet utgör parkeringsgarage följt av två plan med djursjukhusets olika avdelningar. Huvudentrén vänder sig mot Bergfotsgatan i söder.

En rationell och ordningsam struktur ger byggnaden orienterbarhet och flexibilitet över tid. En annan viktig aspekt i gestaltningsarbetet utgår från att skilja flöden av olika djurarter för att garantera trygghet hos patienterna samtidigt som medicinska funktioner samutnyttjas. Den centrala innergården blir en grön oas i byggnaden och rymmer möjlighet till både hundrastning och återhämtning för personalen.

Djursjukhusets arkitektur ges ett sammanhållet uttryck som betonar Blå Stjärnans viktiga roll som ett av de största djursjukhusen i landet. Gestalten skall också återspegla den avancerade medicinska praktik som pågår på insidan och samtidigt välkomna besökare i människans och djurens skala.

Back To Top