skip to Main Content
PROJEKT : BOSTADER
BLOMMENSBERGSVÄGEN
SMÅSKALIG TÄTHET
TYP
Bostadshus
88 LÄGENHETER
plats
Aspudden, Hägersten, Stockholm
Beställare
Wallenstam
År
2020
Skeden
Parallellt uppdrag

I Aspudden har vi vidareutvecklat en byggnadstyp på en långsmal tomt i ett naturnära läge. Projektet var ett parallellt uppdrag för Wallenstam.

Vår utgångspunkt var att i en förtätning av stadsdelen utveckla ett motiv med en tydlig stadsgata och lamellhus i gatuliv.

Inspiration och förebilder fann vi i den befintliga bebyggelsen längs den närbelägna Hägerstensvägen. Förslaget tar stor hänsyn till närliggande byggnader och natur.

Genom att föreslå en grupp med fyra smala huskroppar kunde vi behålla stora delar av det befintliga beståndet av ekar. Från gatan får man glimtar och kontakt med naturen i släppen mellan byggnaderna.

På hörntomten norr om Blommensbergsvägen föreslog vi ett punkthus med fem våningar i samklang med de befintliga punkthusen längre österut. Byggnaden placerades med stor hänsyn till några stora befintliga ekar.

Gestaltningen är återhållsam och sammanhållen. Byggnaderna föreslogs putsas i olika kulörer från en palett som återfinns i området. Med sina fyra våningar och en vindsvåning ansluter byggnaderna till den befintliga lamellhusbebyggelsens skala och visar de närliggande villorna vederbörlig respekt.

Back To Top