skip to Main Content

KATEGORI
VÅRD
TYP
Psykiatrianläggning
plats
Brinkåsen, Restad, Vänersborg
Beställare
Västfastigheter
PEAB
År
2006 - 2011
Skeden
Programhandling
SYSTEMHANDLING
Bygghandling

Med en förmåga att sätta människan, både patienter och vårdpersonal, i centrum. Så beskrivs Brinkåsens psykiatrianläggning av jurymedlemmar i olika forum, som prisat projektet sedan det togs i bruk 2011 av NU-sjukvården.

Anläggningen formades efter en idé om att åstadkomma en pedagogisk struktur genom att efterlikna samhället avseende arbete, bostad och fritid. Genom att skilja på boende, behandling och övriga aktiviteter, precis som i samhället, tränas patienterna till en vardag i frihet.

Administrations- och aktivitetsbyggnader har tillsammans med boendeenheterna är fördelats på 14 byggnader. Byggnadskropparna bildar en ring där fasaderna utgör ett yttre skalskydd. På så vis har man eliminerat behovet av att bygga murar eller stängsel. Det kringbyggda markområdet är utformat som en stor park med många möjligheter till olika aktiviteter. I parken kan patienterna röra sig fritt under och mellan sina dagliga aktiviteter.

Boendedelarna är placerade i markplan för att skapa en självklar och enkel kontakt med parken och naturen. Varje boendeavdelning har en atriumgård där patienterna kan röra sig fritt mellan ute och inne. Stora öppna glaspartier mot atriet förmedlar dagsljus och skapar frihetskänsla. En förbindelsegång under mark för teknisk försörjning och utrustning servar hela anläggningen och gör att man enkelt kan separera driftspersonal från patienter.

Fasaderna av tegel har olika kulörer för att skapa variation och ge de olika byggnaderna egna identiteter. Tegelfasaderna är murade med ett svagt bruk för att kunna hålla ihop murverket på gammalt vis. Genom att arbeta med massivt slaget tegel kan byggnaderna möta marken utan socklar. Tio olika konstnärer har medverkat till den konstnärliga utsmyckningen integrerad i byggnaderna, parken och atriumgårdarna. Anläggningen är dimensionerad för 80 patienter och 200 anställda och är på totalt ca 17000 kvm.

Projektet belönades med både Helge Zimdal-priset av Sveriges Arkitekter Västra Götaland och Vårdbyggnadspriset av Forum Vårdbyggnad. Projektet publicerades i tidskriften Arkitektur 7–2012 och nominerades till Kasper Salin-priset 2014.

Back To Top