skip to Main Content

KATEGORI
BOSTÄDER
TYP
HYRESRÄTTER
ca 125 lägenheter
plats
Ringön, Göteborg
Beställare
wood & hill
ocean industries AB
År
2019
Skeden
Programskiss

På Ringön i Göteborg tog vi fram ett förslag med tillfälliga bostäder inrymda i containrar staplade på varandra. 125 lägenheter i containrar formerade i en ring skapar många gemensamma ytor och lokaler med skiftande användning. Konceptet skapar möjligheter att ta en del av Ringön i anspråk med ett tillfälligt bygglov. Området skall kunna växa och utvecklas varsamt och succesivt med bibehållna kvaliteter i dagens kvartersindelning. Det är en idé om att på ett försiktigt sätt gentrifiera en i dag ganska rotig men spännande del av staden.

Back To Top