skip to Main Content
EKLANDAGATAN 80
ATTRAKTIV KOMPLETTERING I OMRÅDET
TYP
Kontorshus
plats
Johanneberg, Göteborg
Beställare
Castellum
År
2021
Skeden
Feasibility study
Programhandling
Systemhandling

Med Johannebergs klassiska funkislameller i bakgrunden och Krokslätts villabebyggelse i förgrunden, ligger denna fastighet i hörnet av Eklanda- och Gibraltargatorna. Mitt i ett område, som idag mest består av bostäder, får fastigheten, enligt gällande detaljplan, användas för kontor och centrumverksamheter. Efter tidigare fruktlösa försök att utveckla ett projekt på fastigheten, fick vi frågan av Castellum att utreda tomtens exploateringspotential. 

I utredningen presenterade vi en optimerad exploateringspotential utifrån gällande detaljplan- med tillhörande höjdbestämmelser. Med flera intresserade hyresgäster, går vi nu in i ett nytt skede i projektet med framtagande av program- och systemhandlingar. Vi uppskattar att det finns ca 3600 kvm tillgänglig lokalarea i den tilltänkta fastigheten. Vid frågor, vänligen kontakta Castellum.

Back To Top