skip to Main Content

KATEGORI
UTBILDNING
TYP
Universitetsbyggnad
plats
Chalmers, Johanneberg, Göteborg
Beställare
Akademiska hus
År
1998 - 2000
Skeden
Programhandling
SYSTEMHANDLING
Bygghandling

Chalmers dåvarande sektion för elektronik och data höll på att växa ur sina lokaler samtidigt som de var otidsenliga och ineffektiva. Vår lösning blev, förutom ombyggnation av de gamla lokalerna, också en tillbyggnad på gården. Den nya byggnaden blev en helt uppglasad, linsformad huskropp som placerades tvärs över ED-kvarterets innergård för att koppla samman husdelarna och skapa ett bättre flöde och därmed tillåta en större ström av människor mellan sektionernas olika lokaler.

Den nya byggnaden utrustades med, förutom gemensamma lokaler som kafé, vardagsrum, motionsrum och uppehållsytor, även med lärosalar av en då helt ny typ.

Undervisningen bedrivs här interaktivt i helt digitala miljöer så att föreläsningar och laborationer kan integreras. Fläktrum på översta planet matar tempererad friskluft till alla våningsplan via två centrala schakt. Frånluften rör sig längs fasaderna i en spalt närmast glaset helt genom termiska stigkrafter och leds tillbaka via fläktrummet för återvinning.

Undervisningen bedrivs här interaktivt i helt digitala miljöer så att föreläsningar och laborationer kan integreras. Fläktrum på översta planet matar tempererad friskluft till alla våningsplan via två centrala schakt. Frånluften rör sig längs fasaderna i en spalt närmast glaset helt genom termiska stigkrafter och leds tillbaka via fläktrummet för återvinning.

Back To Top