skip to Main Content

KATEGORI
KOMERSIELLT
TYP
Kontor, showroom, butik och lager
plats
Hisings backa, Göteborg
Beställare
Wilundia
BRA BYGG
År
2018 - 2020
Skeden
Programhandling
SYSTEMHANDLING
Bygghandling

Området runt Exportgatan i Hisings backa är ett industriområde med sällanvaruhandel och annan service. Här fick vi i uppdrag av Wilundia att utveckla en byggnad med kontor, lager, showroom och butik för sällanvaruhandel, som skulle kunna samnyttjas av flera hyresgäster. Grundtanken vid utformningen av byggnaden har varit att det ska finnas en flexibilitet i hur ytorna kan fördelas över tid.

I den främre delen av byggnaden på entréplan ligger butik och showroom samt ett par större kontor och mötesrum. På ett entresolplan finns mindre kontor och personalutrymmen. Både butik och showroom har dubbel takhöjd, vilket skapar kontakt mellan entresolplan och våningen nedanför. Den bakre delen av byggnaden rymmer lager med varuutlämning.

Byggnadens generalitet på insidan återspeglas på utsidan. Den bakre delen mot norr är mer sluten, med högt sittande fönsterband för dagsljus till lagret. Mot söder har fasaden generösa fönsterband, där de täta delarna placerats med en regelbunden rytm för generalitet och möjligheter att dela in utrymmet innanför på olika sätt.

Back To Top