skip to Main Content

KATEGORI
BOSTÄDER
TYP
HYRESRÄTTER
154 LÄGENHETER
plats
TYNNERED, VÄSTRA FRÖLUNDA
Beställare
FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG
MVB ASTOR BYGG
År
2017 – 2021
Skeden
PROGRAMHANDLING
SYSTEMHANDLING
BYGGHANDLING

Projektet tog sin början som en del i en satsning på att lyfta området kring Opaltorget för att bryta segregationen och skapa en mer attraktiv boendemiljö. Uppdraget gick ut på att förtäta tre öppna 60-talskvarter med varsitt bostadshus.

För att skapa lägre hyror valdes beprövade rationella och effektiva lösningar. Utöver vanliga hyresrätter innehåller projektet även ett trygghetsboende för åldersgruppen 70+ med tillhörande gemensamhetslokal samt ett BmSS-boende.

Totalt rymmer projektet 154 lägenheter. De tre huskropparna är fem våningar utan källare och har en indragen sjätte terrassvåning. Gavlarna flankeras av tillhörande komplementbyggnader, som utgör en förlängning av sockeln både i material och skala.

Här ryms bland annat cykelförråd och miljörum. Projektet byggdes enligt Miljöanpassat byggande i Göteborg och miljömärktes med Svanen.

Back To Top