skip to Main Content

KATEGORI
OFFENTLIGT
TYP
KYRKA
plats
ANGEREDS CENTRUM, GÖTEBORG
Beställare
GÖTEBORGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
År
1990 – 1996
Skeden
INBJUDEN TÄVLING
PROGRAMHANDLING
SYSTEMHANDLING
BYGGHANDLING

Utifrån vårt vinnande förslag i en inbjuden arkitekttävling om Gunnareds nya kyrka, fick vi i uppdrag att ta  projektet genom alla projektskeden till färdig byggnad. Gunnareds församling önskade sig en kyrka med ett tydligt kyrkorum. Församlingskyrkan skulle vara öppen för olika religioner, utsmyckningar med uttalade kristna symboler tonades därför ner.

Utanför själva kyrkorummet ligger en större samlingssal, lokaler för möten och en omfattande och livlig ungdomsverksamhet. Församlingsexpeditionen och kyrkans förskola är inrymda i den vinklade byggnad som omsluter förgården. Inredningens karaktär är anpassad efter den omväxlande verksamheten och den klassiskt utformade byggnaden.

Back To Top