skip to Main Content

KATEGORI
STADSBYGGNAD / BOSTÄDER
TYP
BOSTADSHUS / STADSPLAN
plats
BOLLMORA ALLÉ, TYRESÖ, STOCKHOLM
Beställare
WALLENSTAM
DMJ BYGG
År
2015 – 2016
Skeden
UNDERLAG FÖR DETALJPLAN
PROGRAMHANDLING
SYSTEMHANDLING
BYGGHANDLING

Vid Bollmora Allé i Tyresö ligger en avlång, triangelformad fastighet mitt emot Bollmora Idrottsplats. På uppdrag av Wallenstam arbetade vi initialt med underlaget till en detaljplan för 275 nya bostäder. För att möjliggöra en etappvis utbyggnad, delade vi in fastigheten i tre mindre kvarter, varav två med var sitt gårdshus och ett med ett punkthus.

Bebyggelsen längst fastighetens långa tomtgräns mot Bollmora Idrottsplats har brutits upp och rytmiserats i sju gavlar med en passage i mitten av planområdet. Varje gårdshus-kvarter utgörs av två lameller på var sin sida av ett kubiskt hus som sammankopplas med loftgångar.

Gårdshus-kvarterens gavlar mot idrottsplatsen gestaltas som fyra grovt putsade lamellvolymer ställda mot två blanka kubiska klinkerkroppar. En granitsockel, som löper på samma höjd i kvarteren, binder samman de olika kropparna. Akustiska glasskärmar mot gatan skapar inglasade kvartersentréer.

Efter detta skede, fick vi fortsatt förtroende av Wallenstam att ta fram program- och systemhandlingar för hela fastighetens bebyggelse. Vi tog även fram bygghandlingar för punkthusets 54 lägenheter på uppdrag av DMJ Bygg.

Med inflyttning under våren 2021, är samtliga lägenheter nu uthyrda och fastigheten som helhet blivit en viktig pusselbit i Tyresös stadsbebyggelse.

Back To Top