skip to Main Content

KATEGORI
BOSTÄDER
TYP
BOSTADSHUS
310 LÄGENHETER
plats
KALLEBÄCK, GÖTEBORG
Beställare
WALLENSTAM
År
2020
Skeden
PARALLELLT UPPDRAG

Vi deltog på uppdrag av Wallenstam i ett parallellt uppdrag vid Kallebäcks terrasser. Visionen var att skapa effektiva normalplan och bidra till att höja den arkitektoniska nivån i området och därigenom göra Kallebäcks terrasser till en levande och nyskapande stadsdel. 

I projektet ingick ett högt punkthus och lägre lameller samlade i ett kvarter. Vid gestaltningen av punkthuset blev valet av fasadmaterial en viktig utgångspunkt. Genom att blanda blankt och matt i rostfri plåt och cederträ fick huset en tydlig krona högst upp.

En av lamellerna fick en fasad av glaserat klinker medan de övriga fick rationella och noga bearbetade prefabricerade fasadelement av betong.

Back To Top