skip to Main Content

KATEGORI
VÅRD
TYP
Ny vårdbyggnad
plats
Kungälv
Beställare
VÄSTFASTIGHETER
År
2013
Skeden
Inbjuden tävling

Vårdens behov krävde en omfattande och
krävande utbyggnad av det befintliga sjukhuset. En
arkitekttävling utlystes och inför prekvalificeringen
tog vi kontakt med C.F. Møller Architects.
Tillsammans bildade vi ett team med flera
discipliner som blev inbjudna att delta i tävlingen.
Vårt förslag utmanade de komplexa kraven på
logistik och samverkan inom sjukhusets struktur.
Projektet blev början på ett samarbete som har fått
flera efterföljare.

Back To Top