skip to Main Content

KATEGORI
STADSBYGGNAD
TYP
CENTRUMBEBYGGELSE
plats
Kungsbacka
Beställare
aranäs AB
År
2010-2015
Skeden
Förstudie

För Aranäs utvecklade vi en idé om att skapa en tydlig stadspark mitt i centrum. Med närhet till resecentrum, stadshuset och ett bibliotek med konsthall föreslog vi en koncentrerad bebyggelse runt S:t Gertruds kapell. Här skulle bostäder och verksamheter samlas i anslutning till Hotell Halland med en central placering i en blivande stadspark. Den tydliga stadsfronten i söder med den gamla trästaden skulle därmed förstärkas och göras läsbar. Med planerade förtätningar i kringliggande områden skulle stadsparken kunna bli en grön oas i ett alltmer förtätat Kungsbacka.

Back To Top