skip to Main Content

KATEGORI
BOSTÄDER
TYP
SENIORBOENDE
64 LÄGENHETER
plats
SOLBERGA, MALMÖ
Beställare
MKB FASTIGHET
År
2005 – 2010
Skeden
PROGRAMHANDLING
SYSTEMHANDLING

Efter ett initiativ från en grupp äldre malmöbor, som var intresserade av ett modernt, tryggt och centralt boende med möjligheter till gemensamma aktiviteter och funktioner, skissade vi fram ett slags kollektivboende tillsammans med MKB och representanter för de äldre boendena.

Skissen mynnade ut i en program- och systemhandling som innehöll 46st lägenheter med gemensamma lokaler i markplan och en mindre takvåning. 

För att tillmötesgå de äldres önskemål om sociala utrymmen, samlade vi gemensamhetsutrymmen såsom matsal, vardagsrum, kök, övernattningslägenhet och ett bibliotek på bottenvåningen i anslutning till gården.

En del av takvåningen fick en liten samlingslokal för sammankomster med en takterrass och en liten bastu med tillhörande duschar och relaxutrymmen. Vi utgick ifrån en lägenhetstyp som kunde upprepas i olika konstellationer kring ett centralt gårdsrum.

Som ett uttryck för den känsla av ’gemenskapsboende’ som de äldre efterfrågade, föreslog vi en lösning med gemensamma entrébalkonger som vände sig mot det centrala gårdsrummet, medan lägenheternas privata balkonger vänds ut mot kvarterets utsida och den omgivande parken. Bruttoarea ca 3500 kvm, boarea ca 2900 kvm.

Back To Top