skip to Main Content

KATEGORI
UTBILDNING
TYP
UNIVERSITETSBYGGNAD
plats
CHALMERS, JOHANNEBERG, GÖTEBORG
Beställare
AKADEMISKA HUS
År
1998 - 2000
Skeden
PROGRAMHANDLING
SYSTEMHANDLING
BYGGHANDLING

För att stå väl rustade inom vetenskapsområdena mikroteknologi och mikroteknik tog riksdagen ett principbeslut om att inrätta ett mikroteknologicentrum vid Chalmers tekniska högskola. Vi kopplades in och fick i uppdrag att projektera den nya institutionsbyggnaden där den avancerade forskningen skulle ske. En av projektets utmaningar var att kunna möta de tekniskt specifika krav som ställdes på lokalerna och samtidigt förbereda dem för framtida teknik genom hög flexibilitet. 

Byggnaden innehåller ett tekniskt mycket avancerat renrum, vilket tillsamman med sina teknikutrymmen utgör en väsentlig del av byggnaden. Renrummet fick en mycket modern konstruktion som en separat huskropp inuti huset. Golvet utgörs av en metertjock betongplatta med ett stort antal hål för att föra upp gaser, vatten, el och avlopp med mera.

Uppbyggnaden gör att det stora renrummet blir lika rent över hela ytan och ökar flexibiliteten då det blir enkelt att byta ut eller byta plats på maskinerna eftersom anslutningarna sker genom golvet. 

De 52 laboratorielokalerna är samtliga uppbyggda för att hålla ett stort mått av flexibilitet och är utrustade för varje forskarlags specifika behov. Utöver kontorsrum inrymmer byggnaden även pausrum, grupprum, seminarierum, hörsal, automatcafé samt umgängeslokaler med bland annat matsal och bibliotek.

I dessa lokaler fortsätter institutionen sedan den stod klar år 2000, att bedriva forskning inom områden som kiselteknologi, mikromekanik, lasrar, mikrovågskretsar, kvantstrukturer och flytande kristaller.  

Back To Top