skip to Main Content

KATEGORI
INFRASTRUKTUR
TYP
BRO
plats
RIKSVÄG 50, MOTALAVIKEN, MOTALA
Beställare
TRAFIKVERKET
NCC
År
2001 - 2013
Skeden
KONCEPT
GESTALTNINGSPROGRAM

Efter en inbjuden projekttävling fick vi tillsammans med SCC (nuvarande Ramböll) fortsatt förtroende av dåvarande Vägverket (nuvarande Trafikverket) att gestalta en ny landsvägsbro över Motalaviken.

Som arkitekter i teamet hade vi ansvaret för det ’gestaltningskoncept’ som sedan valdes för det alternativ i stål vi presenterade. Utgångspunkten för gestaltningen handlade mycket om att låta både väglinjen och profilen löpa helt ostörda genom landskapet. 

Det skulle inte för trafikanterna upplevas några brott eller markerade övergångar där bron började eller slutade. De nödvändiga stöden ute i vattnet skulle bara precis nudda vattenytan och förmedla en känsla av nästan tyngdlös lätthet.

En tydlig och karaktäristisk siluett från sidan som vänder sig in mot staden uppnåddes med hjälp av den enkla och tydliga geometrin i de båda v-formade stöden. Motalabron nominerades 2015 till Trafikverkets arkitekturpris för skönhet, hållbarhet och funktion. En del av juryns motivering löd ”En gestaltning som ger bron ett logiskt och kontinuerligt förlopp genom landskapet”. Idag åker 2,4 miljoner bilar över bron varje år.

Back To Top