skip to Main Content

KATEGORI
OMBYGGNAD
KOMMERSIELLT
TYP
KONTOR
plats
GÖTEBORG
Beställare
GRANDAB AB
År
2016 - 2017
Skeden
KONCEPT
PROGRAMHANDLING
SYSTEMHANDLING
BYGGHANDLING

I uppdraget på Norra Hamngatan 4 ingick projektering för ombyggnation och hyresgästanpassning av lokaler i en byggnad från 1880-talet. Fastigheten ägdes och förvaltades under ombyggnationen av Grandab Management AB men ingår idag i Sigillet Fastighets AB’s bestånd.  Byggnaden är ursprungligen uppförd som ett bostadshus med en, för ändamålet, typisk planlösning. Markförhållanden och placeringen vid Stora Hamnkanalen har med åren gjort att huset satt sig, vilket har krävt grundförstärkning av byggnaden. Byggnadens skick har gjort att väggar och golv lutar och det innebar en totalrenovering av lokalerna.

De renoverade lokalernas area uppgår till 330 m2, motsvarande arbetsplatser för 20 – 30 personer. Det inre, större kontorsrummet kan antingen vara en del av huvudverksamheten eller hyras ut till ett eller flera andra företag. De gemensamma ytorna i kontorets kärna in mot gården (pentry, fikarum, toaletter och konferensrum) får då delas mellan företagen.

För att anpassa lokalerna till modern verksamhet har nya öppningar gjorts för att skapa bättre samband mellan de mindre kontorsrummen i fil. Genom att glasa upp väggen mellan bibliotek och konferensrum bidrar det indirekta ljuset till att skapa en luftighet i passagen.

Att föra in moderna funktioner och tekniska installationer i en gammal byggnad på ett respektfullt sätt, samtidigt som man följer krav och regler gällande tillgänglighet och liknande, har varit en komplex uppgift. Vackra detaljer och ursprungliga kvaliteter har bevarats eller förstärkts. Stuckaturer och takmålningar från byggnadens ursprung har vid tidigare renoveringar behandlats styvmoderligt. I detta projekt valde vi att, istället för en alltför kostsam restaurering, täcka de ursprungliga takdetaljerna med ett gipsundertak, för att bevara detaljerna för framtiden. Från detta gipsundertak har sedan ett akustiktak pendlats, som döljer alla installationskanaler.

I projektet ingick även upprustning av allmänna utrymmen som entré, trapphus och hiss. Den nya färgskalan valdes för att harmoniera med det rustika kalkstensgolvet. Även här har originaldetaljer som exempelvis trapphusfönster, väggmålningar och stuckaturer bevarats.

Back To Top