skip to Main Content

KATEGORI
BOSTÄDER
TYP
HYRESRÄTTER
128 lägenheter
plats
Åkersberga, Österåker
Beställare
Wallenstam AB
BYGG R1 AB
År
2016 - 2019
Skeden
PROGRAMHANDLING
SYSTEMHANDLING
BYGGHANDLING

På uppdrag av Wallenstam gjorde vi ett kraftfullt omtag av ett redan utvecklat projekt för den kommunala bostadsutvecklaren. För att nå överkomliga hyresnivåer tog vi fram ett koncept med små effektiva lägenheter i stället för de stora lägenheter man ursprungligen arbetat med. Vårt förslag innebar 128 små lägenheter fördelade på 3 dubbla lameller med ett parkeringsgarage och en butikslokal vid entrén till området.

Back To Top