skip to Main Content

KATEGORI
KOMMERSIELLT
TYP
RESTAURANG
plats
KULLAVIKS HAMN
Beställare
PRIVAT
År
2017
Skeden
SKISSFÖRSLAG
BYGGLOVSHANDLING
BYGGHANDLING

Vad behöver jag för byggnad om min restaurangverksamhet endast ska vara öppen under sommarhalvåret?’ Det var frågan vi fick av en privat kund som ville hitta en demonterbar, praktisk lösning för sin verksamhet i kustsamhället Kullavik, söder om Göteborg. I nära samarbete med med kunden tog vi fram en idé om en flyttbar byggnad som kunde placeras längst ut på piren i Kullaviks hamn och tåla de tuffa påfrestningar som demontering, transport och väder skulle innebära.

Lösningen blev att placera verksamheten i några återanvända, flyttbara containrar utplacerade i en rad på piren. Funktioner som kök, bar, wc och förråd fick plats i själva containrarna, medan utrymmena mellan containrarna skapade ytor för inlastning och uteservering med möjlighet till visst väderskydd.

Förutom att containrarna skulle vara enkla att flytta, skulle de ha ett naturligt släktskap med hamnmiljön. Restaurangbesökarna möter containrar, klädda med svarta fibercementskivor och var sin utskuren bokstav som bokstaverar restaurangens namn PIR. Efter flera säsonger ute på piren, är Restaurang PIR idag en välkänd och populär samlingsplats för närboende såväl som långväga gäster. Varmt Välkomna! 

Back To Top