skip to Main Content

KATEGORI
BOSTÄDER
TYP
HYRESRÄTTER
73 LÄGENHETER
plats
ÄLTA, NACKA
Beställare
WALLENSTAM
MECON BYGG
År
2010 - 2011
Skeden
PROGRAMHANDLING
SYSTEMHANDLING
BYGGHANDLING

Intill Stavsborgsskolan bredvid ett skogsparti längs Stensövägen ner till Ältasjön, ligger Strandparken. Det är ett L-format flerbostadshus med 73 hyresrätter som vi utvecklat för Wallenstam och sedan projekterat på uppdrag av Mecon Bygg. Byggrättens form tillsammans med byggherrens önskemål om lägenhetsfördelning och storlekar, blev i vår tolkning en spännande loftgångslösning. 

Vi utgick ifrån en smal, genomgående lägenhetsplan med en centralt placerad installationsvägg. När vi staplade dessa bostadsmoduler på varandra, insåg vi att lägenheterna kunde spegelvändas kring installationsväggen på varannan våning.

På detta vis kunde även loftgången och lägenhetsentrén växla från den ena sidan till den andra på varannan våning. Det bidrog till att dra ner skalan på husets fasader och gav samtidigt lägenheterna innanför unika kvaliteter.

Samtliga lägenheter fick tillgång till både ett indraget entrérum mot loftgången och en balkong. Garage är beläget under mark och nås via en infartsramp från Stensövägen. Bruttoarea ca 5500 kvm och boarea ca 4200 kvm.

Projektet vann Nackas stadsbyggnadsutmärkelse 2012 och motiveringen löd:

“Ett nytt flerbostadshus med 73 lägenheter i Älta anknyter med sin rationella arkitektur till närbelägna flerbostadshus från 1960-talet. Allt kommer igen! Det här huset har en fasad av vita betongelement med loftgångar mot gatusidan i vartannat våningsplan och mot gårdssidan däremellan. Lägenheterna har både balkong och loftgång. Invändigt finns i varje lägenhet en effektiv förvaring/funktionsvägg som är genomgående. Ett ovanligt konsekvent genomfört projekt.”

Back To Top