skip to Main Content

KATEGORI
STADSBYGGNAD
TYP
förtätning
316 lägenheter
plats
STRÖMSTAD
Beställare
DMJ BYGG AB
År
2016
Skeden
Markanvisningstävling

För en markanvisningstävling i Canning, ett område ursprungligen reserverat för fiskindustri, tog vi fram ett förslag med bostäder och lokaler tillsammans med en entreprenör. Genom att bevara en del byggnader och komplettera med nya kunde vi skapa en småskalig och varierad bebyggelse med unika havsnära kvaliteter. Närheten till sjukhuset och stadens centrala delar gav goda förutsättningar för ett attraktivt boende. Vår idé var att utforma bebyggelsen med kustnära bebyggelsereferenser och bohuslänskt ljusa fasader. Det formades till en alldeles egen stadsdel med en särskild karaktär mitt i Strömstad.

Back To Top