skip to Main Content

KATEGORI
BOSTÄDER
TYP
HYRESRÄTTER
129 LÄGENHETER
plats
ÄLTA, NACKA
Beställare
WALLENSTAM
MECON BYGG
År
2010 - 2015
Skeden
DETALJPLAN
PROGRAMHANDLING
SYSTEMHANDLING
BYGGHANDLING

På en höjd med knotiga tallar och berg i dagen, nära sjöar och skog, vid Älta centrum, ligger Svanhöjden. Vi kopplades in redan under arbetet med detaljplanen. Efter antagen plan fick vi sedan vara med i alla skeden fram till färdigt projekt. Vi ritade tre punkthus placerade i en grupp på den västra kanten av höjdryggen. Byggnaderna sticker upp bland trädkronorna och entréer och gårdsrum ligger mitt i naturen. 

Projektet omfattar 129 hyresrätter i storlekarna 1–4 ROK, från 37 kvm till 91 kvm. Bostadshusens fasader består av putsade betongelement. Garagets fasad ut mot Oxelvägen har en öppen glasfasad och en luftig karaktär.

Gårdsrummet är upphöjt och placerat ovanpå det nya garaget. Detta skapar en lugn och avskild gårdsmiljö, distanserad från trafiken nedanför. Plantering av träd och vegetation ordnas i en växtbädd ovanpå terrassbjälklaget. Gården övergår sömlöst i den omgivande naturen. 

Back To Top