skip to Main Content

KATEGORI
INFRASTRUKTUR
TYP
PLATTFORMSFÖRBINDELSE
plats
SUNDSVALL
Beställare
TRAFIKVERKET
År
2022
Skeden
INBJUDEN TÄVLING

Trafikverket arrangerade i samarbete med Sveriges Arkitekter en prekvalificerad tvåstegstävling för att gestalta en planskild plattformsförbindelse samt en anslutningsbyggnad till Sundsvalls Centralstation. Vi anmälde intresse tillsammans med Ramböll och Monika Gora. Totalt lämnade sjutton team intresse att delta. Vi valdes ut som ett av sex att delta i steg 1 och som ett av tre att delta i steg 2.

Stationsområdet är en del av ett större, kulturhistoriskt värdefullt område som är riksintresse för kulturmiljövård. Målbilden för arbetet var att skapa ett välkomnande landmärke, med tydliga flöden, rumsliga kvaliteter och sinnliga upplevelser för det vardagliga resandet. Vårt bidrag är ett förslag som tar plats, men med respekt för det befintliga. Vi har eftersträvat ett tillägg som i sin struktur är högrest, lugnt och återhållsamt, och som i sin skala relaterar till omgivningen.

Byggnaderna bärs upp av träpelare i täta rader, för att hålla nere dimensionerna och för att göra väggarna så transparenta som möjligt. Pelargavlarna kan liknas vid medeltida portaler. Taken som föreställer ett slags pergolor, utgörs av flera balkrostsystem med diagonala balkar. De skapar en tydligt läsbar ornamentik genom sin konstruktion och bidrar med ytor för ljus och skuggor att leka på. De innebär även möjligheter till en spännande ljussättning där tydliga geometriska mönster framträder.

Ur juryns motivering:
”Förslaget har ett starkt och renodlat anslag där enkla grundvolymer, som utgörs av rätblocksformade nedgångar och anslutningsbyggnad, förbinds av en glasad träfackverksbro. Träet i anslutningsbyggnaderna, i gångbrons limträfackverk och perrongtaken utstrålar vänlighet, och har fördelar ur hållbarhetssynpunkt.”

Tack Ramböll och Monika Gora för ett fint samarbete!
Grattis WSP och Dissing+Weitling till vinsten!

Back To Top