skip to Main Content

KATEGORI
BOSTÄDER
TYP
HYRESRÄTTER
plats
TOLLERED, FLODA
Beställare
WÄSTBYGG
År
2016
Skeden
MARKANVISNINGSTÄVLING

Utgångspunkten för förslaget var att ta vara på platsens karaktär med hänsyn både till den kulturhistoriska miljön och till naturlandskapet. Detta återspeglas på alla nivåer i förslaget, från områdets övergripande struktur till valet av trä som bärande konstruktion och fasadmaterial. 

Bebyggelsen är strukturerad i två lager. De yttre byggnaderna leder in naturen i området med sina gavlar mot gatan och den omgivande terrängen. Den inre bebyggelsen hämtar inspiration från det traditionella gårdstunet och platser bildas, både in mot områdets mitt och ut mot husen i den yttre kransen.

Back To Top