skip to Main Content

KATEGORI
BOSTÄDER
TYP
HYRESRÄTTER
184 LÄGENHETER
plats
BOLLMORA ALLÉ, TYRESÖ
Beställare
WALLENSTAM
DMJ BYGG
År
2014 - 2018
Skeden
PROGRAMHANDLING
SYSTEMHANDLING
BYGGHANDLING

Kvarteret Trädgårdsporten utgör det första mötet med Tyresös stadsmiljö för resenärer längs Tyresövägen. Projektet omfattar 184 små hyresrätter samlade i ett kvarter, samt en mindre lokal vid stadsdelens nya torg. Kvarterets byggnader har givits en sammanhållen karaktär och bildar en egen gård mot det angränsande kvarteret i söder.

Formspråk och material är enkla och enhetliga. Fasaderna är putsade i samma ljusa kulör och sort som kvarteret i söder för att hålla dem samman.

De två övre, indragna våningarna mot Tyresövägen är accentuerade och har fått ett avvikande uttryck som skiljer sig från resten av kvarteret.

Här finns indragna partier av cederträ. Trapphus och entrébalkonger markerar på så vis en tydlig siluett.

Back To Top