skip to Main Content

KATEGORI
BOSTÄDER
TYP
HYRESRÄTTER
152 LÄGENHETER
plats
BANDHAGEN, STOCKHOLM
Beställare
WALLENSTAM
BYGGNADS TORNSTADEN ÖST
År
2014 - 2020
Skeden
DETALJPLAN
PROGRAMHANDLING
SYSTEMHANDLING
BYGGHANDLING
BYGGHANDLING

Längs med Trollesundsvägen i Bandhagen har vi gestaltat och projekterat sju bostadshus som adderas till den befintliga ABC-stadens byggnader i en ny ’årsring’. Vi kopplades in redan i detaljplaneskedet och var därefter med hela vägen till färdigbyggt projekt.

I utformningen fick bostadsgårdarna en central roll där odlingslotter och vinterträdgårdar eller växthus skapar naturliga samlingsplatser för de boende. 

Gårdarna delades in i en övre del som gränsar mot naturpartiet i väster och en nedre del som vetter mot Trollesundsvägen. De övre gårdarna, som nås via trappor, blev tydligt privata medan de nedre möter gatan på ett mer urbant vis. Husen är utformade som fyrspännare i fem våningar med en vindsvåning.

Samtliga 158 lägenheter är hörnlägenheter och har tillgång till en balkong eller uteplats. Byggnadernas storlek, rytm och orientering håller samman kvarteret till en enhet. Entrésidan fungerar även som ett socialt kvarterstorg med närhet till gatan och livet utanför. Husens bostadsingångar ligger inne på gårdarna vilket gör att boende och besökare rör sig stegvis från gaturummets offentlighet in mot den privata miljön.

Back To Top