skip to Main Content

KATEGORI
INFRASTRUKTUR
TYP
PARKERINGSGARAGE
plats
NYA HOVÅS, GÖTEBORG
Beställare
BERGUVENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
NCC
År
2015 - 2018
Skeden
PROGRAMHANDLING
SYSTEMHANDLING
BYGGHANDLING

För att uppfylla parkeringsnormen för de 600 nyproducerade bostäderna på Uggleberget i Nya Hovås, strax söder om Göteborg, behövde 140 av områdets parkeringsplatser placeras i ett garage under en gemensam gård. Berguvens samfällighetsförening gav oss då i uppdrag att gestalta ett parkeringsgarage som sedan kom att uppföras av NCC.

För att kunna anpassa strukturen till den sluttande marken, konstruerade vi ett underjordiskt garage i tre plan med halvplans förskjutningar. Ett centralt ljusschakt mellan de förskjutna planen, släpper in ljus från gården ovanför.

Garaget dockar an till flerbostadshus på tre sidor och kan även nås från marken via ett uppstickande trapphus. Vi fick förtroendet av den upphandlade entreprenören NCC att detaljprojektera garaget.

Back To Top