skip to Main Content

KATEGORI
OFFENTLIGT
TYP
MUSEUM
plats
Göteborg, Västra Götaland
Beställare
STATENS FASTIGHETSVERK
SKF
År
1998 - 2004
Skeden
PROGRAMHANDLING
SYSTEMHANDLING
BYGGHANDLING
ARKITEKT
BRISAC GONZALEZ ARCHITECTURE, LONDON

Som ’associate architect’ till Brisac Gonzalez Architecture i London, och på uppdrag av Statens Fastighetsverk, arbetade vi som ’projekterande arkitekt’ och generalkonsult i detta projekt. Vårt ansvar innebar förutom att producera traditionella A-handlingar, också att svara för projekteringsledning, cad-samordning, kvalitets- och miljösamordning samt kostnadsstyrning.

Vi medverkade i fastighetsverkets upphandlingsarbete där vi fick lämna synpunkter på valet av konsulter. När projektet i efterhand behövde ändringar och tilläggsarbeten har vi hållit samman projekteringen och även svarat för kontakter och avstämningar med BGA. Vi har strävat efter att fortsätta samarbetet med de specialister som från början engagerats i arbetet med projekteringen.

Världskulturmuseet belönades med Kasper Salin-priset 2004.

Back To Top