skip to Main Content

KATEGORI
OMBYGGNAD
KOMMERSIELLT
TYP
KONTOR
plats
VASAPLATSEN, GÖTEBORG
Beställare
WILUNDIA
År
2022
Skeden
PROGRAMHANDLING
SYSTEMHANDLING

Projektet omfattar ombyggnation av två kallvindar till kontor i befintliga fastigheter vid Vasaplatsen i Göteborg, på uppdrag av Wilundia.

Befintliga byggnader är uppförda under slutet av 1800-talet och vindarna bär tydliga spår av dåtidens byggnadstekniker och estetik.

Fastigheternas skyddsvärda art och unika förutsättningar har varit dimensionerande under arbetets gång och stor vikt har lagts vid att samtliga förändringar i framtiden ska vara reversibla.

Med uppglasade väggar mellan mötesrummen bibehålls den öppna karaktär som finns på vinden idag. Genom takfönster, belägna högt under nock in mot gården, kommer dagsljus att falla på de befintliga murstockarna och spridas till arbetsplatserna. På utvalda platser finns större takfönster som möjliggör utblickar mot gården.

Back To Top