skip to Main Content

KATEGORI
BOSTÄDER
TYP
HYRESRÄTTER
64 LÄGENHETER
plats
MAJORNA, Göteborg
Beställare
WALLENSTAM
DMJ BYGG
År
2014 - 2018
Skeden
DETALJHANDLING
PROGRAMHANDLING
SYSTEMHANDLING
BYGGHANDLING

Vi blev inkopplade av Wallenstam för att komplettera befintlig bebyggelse med ett nytt bostadshus på åtta våningar och samtidigt utöka en befintlig butik i kvarteret Vita Björn i Majorna. Tanken var att det nya bostadshuset och butikslokalen skulle lyfta upplevelsen av kvarteret som helhet.

I det nya bostadshuset projekterade vi totalt 64 hyreslägenheter, hälften 1 ROK och hälften 2 ROK. Vi föreslog en rationell och mycket tydlig struktur, likt idealen från 60-talet då de befintliga byggnaderna uppfördes. På så vis fick vi en enkel och grafiskt tydlig byggnad och kunde lägga energi och resurser på att förfina ett begränsat antal detaljer.

Här fanns nyckeln till en optimering av de ekonomiska resurserna. Bruttoarea ca 4000kvm och boarea ca 3200kvm.

Back To Top