skip to Main Content
WARNER BROS MARIEHOLM
STUDIO MED ÄLVEN SOM KULISS
TYP
Kontor och studio
LOA ca 1300 m² studio och 1500 m² kontor
plats
Göteborg, Västra Götaland
Beställare
Svenska Hus
År
2021 - pågående
Skeden
PROGRAMHANDLING
SYSTEMHANDLING
BYGGLOVSHANDLING
BYGGHANDLING

Ny inspelningsstudio för Warner Bros i Göteborg!

Back To Top