STRANDPARKEN

2010-2011
Hyresrätter
Stensövägen, Älta, Nacka
Wallenstam AB
Mecon Bygg AB

Norra Hamngatan 4  411 14 Göteborg