skip to Main Content
PROJEKT
WARNER BROS MARIEHOLM : STUDIO MED ÄLVEN SOM KULISS
BLÅ STJÄRNANS DJURSJUKHUS : SVERIGES STÖRSTA SMÅDJURSKLINIK
VASAPLATSEN: OMSORGSFULL OMBYGGNATION I KULTURHISTORISK MILJÖ
KV NÖTSKRIKAN : OMSORGSFULL ANPASSNING TILL NÄRMILJÖN
EKLANDAGATAN 80 : ATTRAKTIV KOMPLETTERING I OMRÅDET
MIKROTEKNOLOGICENTRUM : FLEXIBILITET I TEKNISKA LÖSNINGAR
ÖSTRA SJUKHUSET : LÅNGSIKTIG UTVECKLING
VÅRDANLÄGGNING PSYKIATRI : MÄNNISKAN I CENTRUM
VEGASTADEN : EN NY STADSDEL MED GODA FÖRUTSÄTTNINGAR
JÄRNET 7 : RYTM OCH MATERIALKONTRASTER
HELIOTROPEN : NYEXPLOATERING MED VARSAMHET
GJUTERIET 18 : INDUSTRIELL KÄNSLA I NYTT BOSTADSOMRÅDE
VÄRLDSKULTURMUSEET : SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA
GUNNAREDS KYRKA : MER ÄN GUDSTJÄNST
UGGLEBERGET : UNDERJORDISKT GARAGE I ÖMTÅLIG MILJÖ
MOTALABRON : VISUELL LÄTTHET I EN TUNG KONSTRUKTION
GAMLESTADENS KOLLEKTIVTRAFIKPLATS : EN LÄTTORIENTERAD KNUTPUNKT I ROBUSTA MATERIAL
FRÖLUNDA RESECENTRUM : EN TRYGG MÖTESPLATS I ETT STORT STADSRUM
ÄLVÄNGENS RESECENTRUM : EN KUGGE I RESESYSTEMET
ALE PENDELTÅGSTATIONER : KARAKTÄRSFULL ARKITEKTUR FÖR RÖRELSE
ELEKTRONIK OCH DATA, CHALMERS : FOKUSERAD EXPANSION
RESTAURANG PIR : DEMONTERBAR RESTAURANG I HAMNMILJÖ
EXPORTGATAN : FLEXIBILITET I FOKUS
VITA BJÖRN : RATIONELLT FÖR ATT PASSA IN
TROLLESUNDS GÅRDAR : GÅRDEN SOM SOCIALT RUM
TRÄDGÅRDSPORTEN : ENHETLIGT MEN VARIERAT
TOLLERED : KULTURHISTORISKT SAMMANHANG
SVANHÖJDEN : STILRENT BLAND TRÄDTOPPARNA
STRANDPARKEN : EFFEKTIVA OCH KONSEKVENTA LÖSNINGAR
SKÄRGÅRDSBÅTEN : NÄRHET TILL VATTEN OCH GRÖNOMRÅDEN
NEJLIKAN : LANDMÄRKET ÖVERBRYGGAR BARRIÄRER
LIEN : SOCIALA AMBITIONER I DIALOG MED DE BOENDE
KALLEBÄCKS TERRASSER : VARIERAT MED STARKT HELHETSINTRYCK
GREVEGÅRDEN : HÅLLBARA SATSNINGAR LYFTER OMRÅDET
BLOMMENSBERGSVÄGEN : SMÅSKALIG TÄTHET
ANKARPARKEN : VARIATION I STORLEK OCH UTTRYCK
Back To Top