skip to Main Content
STUDIO
VARFÖR

Vi arbetar i en bransch som idag svarar för ungefär en femtedel av vårt lands totala utsläpp av växthusgaser.

Vi tror att vi i bygg- och fastighetsbranschen tillsammans behöver tänka på hur vi kan minska klimatavtrycket framöver och hur vi kan åstadkomma en mer hållbar framtid.

Vi tror att den arkitektur vi medverkar till, skall vara ekonomiskt gångbar och kunna genomföras inom ramen för en överenskommen budget. Genom att ständigt engagera oss vill vi vara med och skapa förändring, såväl nödvändig som välbehövlig.

VARFÖR

Vi arbetar i en bransch som idag svarar för ungefär en femtedel av vårt lands totala utsläpp av växthusgaser.

Vi tror att vi i bygg- och fastighetsbranschen tillsammans behöver tänka på hur vi kan minska klimatavtrycket framöver och hur vi kan åstadkomma en mer hållbar framtid.

Vi tror att den arkitektur vi medverkar till, skall vara ekonomiskt gångbar och kunna genomföras inom ramen för en överenskommen budget. Genom att ständigt engagera oss vill vi vara med och skapa förändring, såväl nödvändig som välbehövlig.

HUR

Vi gör störst skillnad för klimatet tillsammans med våra klimatmedvetna kunder, genom tydliga gemensamma hållbarhetsmål i våra projekt.

Vi drar nytta av allas kunskap i våra projekt, genom en öppen samverkan mellan kunden, brukaren, övriga konsulter och entreprenörer. Tillsammans skapar vi ett starkt team med det gemensamma målet att översätta kundens önskemål och budget till en välfungerande, hållbar lösning.

HUR

Vi gör störst skillnad för klimatet tillsammans med våra klimatmedvetna kunder i våra projekt, genom tydliga gemensamma hållbarhetsmål.

Vi drar nytta av allas kunskap i våra projekt, genom en öppen samverkan mellan kunden, brukaren, övriga konsulter och entreprenörer. Tillsammans skapar vi ett starkt team med det gemensamma målet att översätta kundens önskemål och budget till en välfungerande, hållbar lösning.

VAD

Vi arbetar med arkitektur, inredning och stadsbyggnad i olika områden såsom bostäder, infrastruktur, kommersiella lokaler, offentliga byggnader, utbildning och vård. Vi står till tjänst hela vägen från första idé till färdig byggnad.

Vi heter Sjögren Arkitekter och vårt mål är att innan år 2030, ska alla våra projekt vara klimatneutrala. Välkomna.

VAD

Vi arbetar med arkitektur, inredning och stadsbyggnad i olika områden såsom bostäder, infrastruktur, kommersiella lokaler, offentliga byggnader, utbildning och vård. Vi står till tjänst hela vägen från första idé till färdig byggnad.

Vi heter Sjögren Arkitekter och vårt mål är att innan år 2030, ska alla våra projekt vara klimatneutrala. Välkomna.

Back To Top