skip to Main Content
TÄVLING TRAFIKVERKET – PLANSKILD PLATTFORMSFÖRBINDELSE SUNDSVALL C

”…Förslaget har ett starkt och renodlat anslag där enkla grundvolymer, som utgörs av rätblocksformade nedgångar och anslutningsbyggnad, förbinds av en glasad träfackverksbro. Träet i anslutningsbyggnaderna, i gångbrons limträfackverk och perrongtaken utstrålar vänlighet, och har fördelar ur hållbarhetssynpunkt.” Ur juryns motivering

17 team lämnade intresse att delta. Vi valdes ut som ett av sex att delta i steg 1 och som ett av tre att delta i steg 2.

Tack Ramböll och Monika Gora för ett fint samarbete!
Grattis WSP och Dissing+Weitling till vinsten!

Back To Top