VÄRLDSKULTURMUSEET

1998-2004
Södra vägen 54, Göteborg
Statens Fastighetsverk, SKF
Architect: Brisac Gonzalez architecture, London
Associate Architect: Sjögren Arkitekter AB

Norra Hamngatan 4  411 14 Göteborg